Söndagsskolan

Söndagsskolan är barnens gudstjänst i Korskyrkan för dig som är 3 år och uppåt.

Hösten 2018 träffas vi:

Varje söndag 19/8 – 16/12 när det är gudstjänst i Korskyrkan (undantag förvissa tillfällen då vi firar hela gudstjänsten tillsammans i kyrkan).

Vi börjar tillsammans i kyrkan kl 11 Vi sjunger och ber tillsammans och ibland kanske något mer innan vi går till:

Gruppsamlingar i tre åldersgrupper Från 3 år tills man börjar i förskoleklass, förskoleklass till trean samt fyran och uppåt.

På gruppsamlingarna läser vi eller lyssnar på berättelser från Bibeln och gör olika aktiviteter tillsammans. Ibland har vi verkstad på programmet och då samlas vi i olika intressegrupper istället oavsett ålder. Ett par gånger under terminen är den äldsta gruppen aktiv i gudstjänsten istället för sin gruppsamling.

Har du frågor eller vill vara med som ledare? Tala med Sara Sjöblom, Jonas Jacobson eller någon annan söndagsskolledare

Dagens bibelord