Betjäna din stad med Guds rike

Välkommen på en dag som utrustar dig att betjäna din stad med Guds rike.
 
Christer Roshamn med team från Folkungakyrkan kommer att dela sina erfarenheter av att betjäna en stad med Guds rike.
Christer var tidigare pastor i Motala baptistförsamling där de under en tioårsperiod gick från att vara en anonym kyrkan till att var en församling där många människor med olika bakgrund omvänt sig och låtit döpa sig.
Han är sedan 1 mars föreståndare i Folkungakyrkan i Stockholm där de också fått se flera människor komma till tro.
 
Korskyrkan, Västerås
Lörd. den 15 febr.
Detaljerat program kommer senare
14:00 -17:15 Seminarier (fika kl 15:30)
18:00 Kvällsmöte
Dela: