Covid-19

Uppdaterade beslut gällande församlingens olika samlingar och verksamheter.

Gudstjänster i Korskyrkan inställda tills vidare!

Vi uppmuntrar istället att fira gudstjänst i hemmen – i din familj, med några få vänner, i en
mindre hemgrupp eller för dig själv.

( Material att använda till det kommer att finnas på hemsidan inför varje söndag )

Övriga inställda samlingar:

– Alpha-kursen
– LP-samlingarna
– Tema-kvällen nästa torsdag (26:e mars) om ”Ny andlighet” med Lasse Johansson
– Bön och lovsångskvällen nästa fredag (27:e mars)

Barn- och ungdomssamlingarna fortsätter som planerat i dagsläget

”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.”  Jesaja 41:10