Församlingsbladet

Församlingsbladet ”Kontakt med Korskyrkan” trycks i 2.500 exemplar och distribueras 3 gånger per år till hushåll på Skallberget, Nordanby, Tunby och Vega, samt till alla församlingens medlemmar.Församlingsbladet ”Kontakt Med Korskyrkan” har som syfte:
  • att med boende på Skallberget, nyblivna medlemmar och besökare som främsta målgrupper, presentera kristen tro och kristet liv, så som dessa tar sig uttryck i Korskyrkan, samt informera om verksamhet och evenemang i Korskyrkan.
  • att med församlingens medlemmar som främsta målgrupp, vara en kanal för information från församlingsledningen, samt sprida information om kommande program, nya medlemmar, adressändringar, födelsedagar och liknande medlemsinformation.
  • att med samtliga ovan nämnda som målgrupp, vara en kompletterande ”predikstol”, där undervisning, utmaning eller betraktelse kan förmedlas, inte genom det talade ordet, utan genom det skrivna.

Dagens bibelord