Sönd. den 27 nov. kl. 11:00

1:a Advent i Korskyrkan

Sång, musik, dans och predikan


Medverkande:

Magnus Lindeman

Anette Sundell Liljedahl

Små och stora sångare

Korskyrkans ensemble, Carl-Åke Jonsson