OBS, anmälan till båda ”Smajl-lägren”!

Anmäl via respektive hemsida och meddela samtidigt Melissa – 076-186 54 58, deltagare och aktuellt/aktuella läger.