Bibelstudieserie hösten 2019:

Daniel och hans bok

 

Plats:                 Korskyrkan

Tid:                    19:00-20:30

Lärare:              Lars-Åke Nyberg

 

Fred. den 6 sept.:

Daniels puzzel

Vem var Daniel och vad sa han? Vi undersöker djur, odjur, kungar och en staty och ser hur Daniels syner målar upp vad som kommer hända judarna under flera hundra år efter Daniels liv. Berättar Daniel om Alexander den store 200 år i förväg? Och om kung Herodes?

 

Fred. den 11 okt.:

Messias vs Det Sista Imperiet

Vi fortsätter att nysta upp Daniels syner och ser vad han har att säga om Jesus, Kyrkan och världshistorien efter Herodes. Berättar Daniel om Jesus korsfästelse? Om Romarriket och Jerusalems förstörelse? Och om Islam? Det här är en kväll med många kopplingar till Nya Testamentet!

 

Fred. den 8 nov.:

Leva i världen men inte av världen

Daniel jobbade åt kungar i två av de imperier som beskrivs som odjur i Daniels bok. Hur gjorde han? Vad kan Daniel lära oss om hur man lever som kristen i en icke-kristen omgivning?