Två torsdagskvällar i Korskyrkan om familjerelaterad sorg.

I Korskyrkan har vi sju utvecklingsområden som vi arbetar med
under perioden fram till år 2020.
Ett av dessa utvecklingsområden är:

Samtal

Vi vill se att vi erbjuder ett gott samtalsstöd när livet är tungt.

Med det menar vi att församlingen har någon form av
organiserad själavårdsgrupp som erbjuder ”första hjälpen” i
form av samtal (med avskilda samtalsvägledare som man
kan vända sig till för vägledning) och praktisk handling. Detta
står öppet för såväl medlemmar som för andra som söker vår
hjälp. Vi vill att Korskyrkan ska vara en plats att kunna komma
till i sorg och kris, att vi genomsyras av en kultur där vi gråter
med dem som gråter och gläds med dem som gläder sig.

Därav dessa två torsdagskvällar om ”Det goda samtalet”.

Övriga utvecklingsområden är:

Berätta
Vi vill se att vi växer och blir fler.
Tjänande
Vi vill se att vi hjälper varandra att komma i funktion
Unga
Vi vill se att alla unga är med
Bibelskola
Vi vill se en församlingsbibelskola
Bön
Vi vill se ett förstärkt gemensamt böneliv
Hemgrupper
Vi vill se livaktiga livsnära hemgrupper

14 mars klockan 18:00-20:00 (inkl fika)

Att bära och bli buren.

– Alexandra Strömvall –

Linus blev 15 dagar gammal och Thea föddes med
funktionshinder. Hur lever man med sorgen?
Alexandra är socionom och har grundläggande
psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Hon har under
många år arbetat som kurator inom sjukvården. Numera
arbetar hon med studenthälsovård.

4 april klockan 18:00-20:00 (inkl fika)

Skilsmässa, sjukdom, plötslig död!
Alla kan vi drabbas av sorg som påverkar familjen.

– Liv Nyberg, Alexandra Strömvall, Leon Lindberg och Micke Gunnardo –

Liv har arbetat som sjukgymnast i drygt 20 år.
Alexandra är socionom och har grundläggande
psykoterapiutbildning med inriktning KBT.

Leon har 41 års erfarenhet som församlingspastor och har
genomgått St Lukas-stiftelsens grundkurs i själavård.

Micke är sedan många år skolkurator på 1⁄2-tid och driver
sedan 2010 Relationsfirman med egen samtalsmottagning.

Folder: Det goda samtalet