Fasteprojektet handlar om att följa Jesus på vandringen mot korset och att börja i små steg. Fastan är en tid då den kristne förbereder sig för påsken. I år vill vi tillsammans hjälpa varandra att växa i bön, i generositet och göra oss redo att ta emot det Jesus gör för oss i påsk!
Den som vill vara med i Fasteprojektet överlåter sig till några saker under fastetiden med början på askonsdagen den 6 mars.

Bön
Vi överlåter oss till att be tre gånger om dagen. Här kommer ett förslag på hur det skulle kunna se ut:

På morgonen – Ställ ett larm på din telefon, förslagsvis 09:00.

Be den bönen som Jesus själv lärde oss att be:

Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike
komma, låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. Ge oss idag det
bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem
som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning, utan rädda
oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen!

På eftermiddagen – Ställ ett larm på din telefon, förslagsvis 14:00.

Be den traditionella Jesus-bönen, upprepa den flera gånger:

Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, en syndare. 

Be sedan kort om vad du vill.

På kvällen – ställ ett larm på din telefon, förslagsvis 19:00.

Tänk över dagen:

  • Vad kan du tacka för?
  • Vad behöver du hjälp med?
  • Vem behöver du be för?

Bibelläsning
Vi överlåter oss till att läsa med i vår Bibelläsningsplan:

Jesus och jag – Matteusevangeliet.

Bestäm dig för när på dagen du kan läsa bibeltexten. Det är inte många verser varje dag så det behöver inte vara en lång stund. Kom ihåg att lägga in det i kalendern vid behov för
att komma in i vanan!

Ge bort något
Lär dig att avstå från något du äger och träna dig i generositet.

Ge bort en sak i veckan: det kan antingen vara pengar, mat eller en ägodel. Ge gärna en direkt gåva till någon.

Samtalet
Om du går med i Fasteprojektet kommer du att paras ihop med någon annan som också är med i detta. Syftet med det är att sporra dig att fortsätta göra grejerna och att kunna reflektera över om Fasteprojektet hjälper dig att följa Jesus.

Ni kan träffas fysiskt – kanske vid kyrkfikat, en promenad eller en lunch. Ni kan också sms:a eller ringa varandra. Stäm träff varannan vecka.

Kom ihåg: hellre ett jättekort samtal än inget samtal!

Anmälan
Anmäl dig senast 1 mars. Du anmäler dig via denna länk eller i samband med gudstjänst på kyrktorget. Tillsammans tar vi steg för att förbereda oss för påsken och
följa Jesus i vardagen på ett särskilt sätt i fastetiden!