MÖTESPLATSER LP-Vännernas kamratförening
Välkommen med i vår gemenskap!
LP-Vännernas Kamratförening har som syfte att stödja dem som tagit sig ur ett missbruk, att leva ett drogfritt liv. Att erbjuda en gemenskap där vänner som har liknande erfarenheter är värdefullt. För den som tagit sig ur ett missbruk är behovet av gemenskap stort. I Kamratföreningen finns utrymme att både ge och få stöd och uppmuntran.

Vem är Kamratföreningen till för?
Den före detta missbrukaren som vill leva ett nyktert liv. Anhöriga är naturligtvis också välkomna liksom den som aktivt vill gå in för att dela gemenskap och vara en kamratstödjare till före detta missbrukare.

Vad gör Kamratföreningen?
Vi träffas varje onsdag kl 18.00 i Korskyrkan. Andra onsdagen varje månad har vi ett LP-möte där vi bjuder in LP-vänner från bl a Västerås, Eskilstuna och Avesta. Naturligtvis är alla som vill välkomna på våra möten!

Andra aktiviteter är mötesresor, utflykter och uppsökning av vänner som tappat kontakten. Vi har även en gitarrkurs varje måndag kl 18.00.

Om du har hjärta för den här verksamheten och vill vara med och engagera dig så får du gärna kontakta oss i kamratföreningen.

Kontaktperson
Arne Edin, 073 949 30 11
arne.edin@live.se

Slide MÖTESPLATSER Gudstjänster
MÖTESPLATSER RPG
MÖTESPLATSER Hemgrupper
DETTA HÄNDER