Fred.-Sönd. 1-3 sept

Församlingshelg på Hjälmargården


Fredag den 1 sept:

          från kl 17:00: Incheckning

18:30:  Fredagsmiddag på Hjälmargården

19:30:  Lovsångskonsert med team från Citykyrkan i Stockholm

          Kvällsmacka och gemenskap


Lördag den 2 sept:

08:00 Frukost

09:00 Välkommen / Info / Lovsång

09:30 Undervisning av Anders Nordström m. team från Karlstad

10:15 Fikapaus

12:00-13:30 Lunch

13:30 – 15:00 Panelsamtal om att nå ut, som leds av Gudrun Dalid och Micke Gunnardo

15:00 Fika och sedan ”VARVA PÅ HJÄLMARGÅRDEN”

17:30 Middag

19:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST – Lars – Åke Nyberg

Kvällsmacka och mer gemenskap.


Söndag den 3 sept:

08:00 Frukost

10:00 GUDSTJÄNST med predikan av Magnus Lindeman

12:00 Lunch

…församlingshelgen över för 2023, nu återstår säker hemfärd…


Varva på Hjälmargården

Förra årets succé återkommer igen:

Under församlingshelgen på lördagen kommer missionsrådet anordna ”Varva för världen”. Börja redan nu att tänka på att hitta sponsorer, vi gör insamling till CAR (Centralafrikanska Republiken).

Du får springa/lunka/gå/krypa så många varv du hinner på 20 minuter, varvet är ca. 300 meter långt. Du kan vinna pris för bästa utklädnad, flest varv och roligast förflyttning under minst ett varv. Många bäckar små, tillsammans gör vi skillnad.

/Missionsrådet