Här kommer ett upplägg till vår gudstjänst i hemmen på söndag.

Jag vill verkligen uppmuntra dig till att inte se det som att vår gudstjänst är inställd utan att den är ”omställd”. Vi har helt enkelt flyttat platsen på den till ditt hem! 

Bifogat finns ett dokument med ett upplägg för dig att följa – i din familj, med några vänner eller själv. Det finns även förslag på hur ni kan göra om ni är flera åldrar samlade med barn t.ex. Självklart får du utgå och följa det helt eller bara använda ordningen som inspiration.

I dokumentet finns även en länk till en Spotify-lista som du kan använda dig av i din tillbedjan om du vill samt bifogat finns texterna till de lovsångerna. Du väljer själv de du vill sjunga eller lyssna på! I uppläggs-dokumentet finns även förslag på andra sätt om du inte har Spotify.

Det finns även en länk i dokumentet till en film som inleder söndagens bibeltext och ger dig input till de frågor som du sen får samtala/reflektera kring.

Om du är ensam men önskar förbön finns där även en möjlighet att ringa för det.

Så – planera nu för att fira gudstjänst på söndag! Ska ni göra det i er familj? Vill du kolla med någon vän? Med några ur din hemgrupp? (Ingår du i en riskgrupp eller är sjuk så gör det i ditt eget hem tillsammans med Jesus – det är inte så bara!)

Nu finns även möjligheten att ändra gudstjänst-tiden till det som passar dig! Men vill ändå uppmuntra dig till att fira den kl. 11:00 om du kan för att också då kunna veta att vi firar gudstjänst tillsammans som församling samtidigt – fast vi är utspridda utöver vår stad!

Jag tror verkligen att Gud vill möta oss mitt i våra hem när vi firar gudstjänst på söndag! 

Guds välsignelse, 

Sara Sjöblom
Pastor Korskyrkan Västerås
076-13 43 064