Anmälan för Gudstjänstdeltagande


    Antal deltagare är begränsat till 50 personer i samlingarna. Listan över anmälda skrivs ut kl 10.00 på söndagen, så anmälningar efter det görs i mån av plats till entrévärd.

    Kontrollera att din e-post är korrekt angiven, annars får du inte din kvittens.

    Anmälda kl 10:00:  0 personer.

    Anmälda kl 11:30:  0 personer.

    Söndagsskola kl 10:00:  0 personer.