Anmälan för Gudstjänstdeltagande


    Anmälda kl 11:00:  [cfdb-count form=”Gudstjänstdeltagande” filter=”Deltagande=Jag deltar”] personer.

    [cfdb-table form=”Gudstjänstdeltagande” show=”Submitted,your-name,your-email,Deltagande” filter=”Deltagande=Jag deltar” role=”Administrator”]
    [cfdb-export-link form=”Gudstjänstdeltagande” show=”Deltagande,Submitted,your-name,your-email” role=”Administrator” filter=”Deltagande=Jag deltar” orderby=”Deltagande,Submitted ASC”]