Vill du arbeta som pastor eller barn/ungdomsledare?

 

Vi söker 2 personer till Korskyrkan i Västerås som vill arbeta 50–100% var och
som har matchande profiler.

Länk till annons

Intervjuer kommer att ske fortlöpande så skicka din ansökan så fort som möjligt. Bifoga
personligt brev och CV. Din ansökan skickar du till vår föreståndare Magnus Lindeman,
magnus@korskyrkanvasteras.se senast 31 mars.