Mose – Jesus – Muhammed


 

Judisk tro utgår ifrån berättelsen om Mose som leder Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten in i det utlovade landet.

Kristen tro utgår ifrån berättelsen om Jesus, korsfästelsen, uppståndelsen och den tidiga Kyrkan.

Muslimsk tro utgår ifrån berättelsen om Muhammed, uppenbarelsen av Koranen och om de tidiga kaliferna.

Alla tre religionerna gör anspråk på att inte vara några ”det-var-en-gång-i-ett-fjärran-land”-myter. Tvärtom. Alla tre bygger på en nedskriven berättelse, om en viss person, som gör nånting på en viss plats vid en viss tidpunkt i historien.

De här berättelserna är de fundament – grunder – som kristendomen, judendomen och islam bygger på. Men hur stadiga är egentligen de där grunderna?

Det ska vi gräva lite i tillsammans med

Lars-Åke Nyberg

under tre tisdagkvällar i Korskyrkan i höst!