Nattvardsdeltagande


    Antal deltagare är begränsat till 8 personer i samlingarna.

    Kontrollera att din e-post är korrekt angiven, annars får du inte din kvittens.

    Anmälda kl 18.00: 0
    Anmälda kl 18.45: 0