Vår hemsida har nu fått en ny kalenderfunktion.

Följ meny: ”DETTA HÄNDER

Kalender: Detta är en officiell kalender med Korskyrkans samlingar.

Bokningskalender: En kalender med allt, som rör sig i vår kyrka. Vad gäller lokalbokningar och annat. Denna nås genom medlemmars inloggning.

Servicekalender: En kalender för koordinering av kyrkans servicegrupper. Denna nås genom medlemmars inloggning.

Alla dessa kalendrar är bara för visning. Skall något läggas till anmäls det till Expeditionen.