hemgrupp  Söndagsskolan  forskolanparlan
 Vill du vara med i en hemgrupp?  Söndagsskolan  Förskolan Pärlan
 Varje vecka träffas mindre hemgrupper  Söndagsskolan är barnens gudstjänst i  Pärlan är vår förskola med kristen profil.
 på olika platser för att fika, be och sam-  Korskyrkan för dig som är 3 år och  Har du ett barn i förskoleålder så är
 tala om livet och tron…  Läs mer >>  uppåt. Läs mer >>  det här någonting för dig…  Läs mer >>
 m
 online Mission
 LP-vännernas Kamratförening
 Online  Mission
 Lp-vännernas Kamratförening har som  Online är för dig som går i sjuan och  Vi är engagerad i flera missionsarbeten
 syfte att stödja dem som tagit sig ur  uppåt. Vi träffas varje fredag för att  runt om i världen. Vi har även insam-
 ett missbruk, att leva ett…  Läs mer >>  umgås och göra olika saker… Läs mer >>  lingar till Bröd till bröder…  Läs mer >>
 m
Relationsfirman EFK Läkarmissionen