Covid-19

Information för Korskyrkans verksamheter

Gudstjänst i hemmen 2020-06-28

Joh. 14:27 ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er”.

Inledning till dagens text – Leon Lindberg

 

Gudstjänster i juli

Sommargudstjänster på Björnö

tillsammans med Ansgarsförsamlingen

Söndagar kl. 10:00

  • Anmälan krävs för att vara med på plats.

Anmäl deltagande här

  • Gudstjänsten spelas in och kan sedan ses i efterhand.

Predikan:

den 5 juli: Lars-Åke Nyberg

den 12 juli: Ann-Christin Folke

den 19 juli: Gudrun Dalid

den 26 juli: Ann-Christin Folke

Gudstjänster i augusti

Från och med den 2 aug. firar vi dubbla gudstjänster på söndagarna i Korskyrkan

Första gudstjänsten börjar kl. 10:00 och den andra 11:30.

Hemsidan här, kommer att uppdateras inför den första gudstjänsten, för information och anmälan

(pga Covid-19 måste antalet deltagare begränsas)

Korskyrkans Församlingshelg 2020

fred. 4 sept. – sönd. 6 sept.

Fredag kl 18:30 Konsert

Michael Jeff Johnsson.

Lördag kl. 11:00 Församlingsdag

Carl-Olov Hultby

Söndag kl. 11:00 Gudstjänst

Carl-Olov Hultby

Anmäl dig här

Bön

Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Team bön läser regelbundet av mailen och ber för allt som kommer in.

viber@korskyrkanvasteras.se