Webbsända gudstjänster

Söndag den 28 febr.

Gudstjänst

Predikan:Leon Lindberg

Söndagsskola kl. 10:00 via Zoom

kl. 11:30 – 12:15 Kyrkfika via Zoom

12:15-13:00 Förbön via telefon:

Ring 073-817 94 29

Gudstjänsten är tillgänglig på Youtube fr. kl. 9:00 aktuell dag

Länk här

Fredag den 5 mars

Världsböndagen 2021

Söndag den 7 mars

Gudstjänst

Predikan: Gudrun Dalid

Korskyrkan på YouTube

Gåva till KORSKYRKAN

Bön

Fredagar 11:30-12:15

Lunchbön via webben

zoom-länk här

Söndagar 12:15-13:00

Förbön via telefon: Ring 073-817 94 29

Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Team bön läser regelbundet av mailen och ber för allt som kommer in.

viber@korskyrkanvasteras.se

Ungdom

Konfa samlas i Korskyrkan

onsdagar kl. 17:00

OnLine träffas i Korskyrkan

fredagar kl. 19:00 – 20:30.

Fredagsklubben träffas

fredagar kl. 19:00 jämna veckor

Café Kids träffas

torsdagar kl. 18:00 utanför Korskyrkan

(Uteaktiviteter)

Planerade kommande möten

fred.-lörd. 

5-6 mars, 12-13 mars och 19-20 mars

Arbetsdagar på gården. Rivning av härbrets inredning. Skall byggas om till ”Gatukök” nu.

Lennart W vet mer och samordnar från vår sida.

Lördag den 20 mars

KSM’s årsmöte 2021

Söndag den 21 mars

Förskolan Pärlans årsmöte 2021

Bibelläsningsplan

Alpha kurs

alpha kurs

ALPHA-kurs via Zoom

Prova-på sönd. den 28 febr. kl 18:00

Mera information här

Ge för Livet