Söndag den 9 aug. kl. 10:00

Gudstjänst i Korskyrkan

Predikan: Tomas Olsson

Antalet deltagare är begränsat p.g.a. direktiv för Covid-19 (40 platser tillgängliga)

Anmälan ditt deltagande här.

Antal anmälda just nu: 20

Inspelade gudstjänster från Korskyrkan

Gudstjänst söndag den 2 aug.

Predikan: Leon Lindberg

Korskyrkans Församlingshelg 2020

fred. 4 sept. – sönd. 6 sept.

Fredag Konsert

Michael Jeff Johnsson.

Lördag – Söndag Församlingsdag

Carl-Olov Hultby

Information om klockslag kommer snarast.

Anpassas till Covid19 regler

Tillfälligt stängt för anmälningar

Inspelningar av juli månads sommargudstjänster på Björnö

tillsammans med Ansgarsförsamlingen

Predikan:

den 5 juli: Lars-Åke Nyberg

den 12 juli: Ann-Christin Folke

den 19 juli: Gudrun Dalid

den 26 juli: Ann-Christin Folke

Bön

Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Team bön läser regelbundet av mailen och ber för allt som kommer in.

viber@korskyrkanvasteras.se