Söndag den 4 okt.

Gudstjänst

kl. 10:00 och kl. 11:30

Tema: Att hjälpa varandra till livet med Jesus

Predikan: Gudrun Dalid

Söndagsskola kl. 11:30

Antalet deltagare är begränsat p.g.a. rådande restriktioner (40 platser i varje samling)

Anmälan ditt deltagande här.

Anm. t. gtj. kl 10:00: 2 personer.
Anm. t. gtj. kl 11:30: 0 personer.
Anm. t. ssk kl 11:30: 0 personer.

Kaffe – 19 saker du måste veta | Mitt kök

Kyrkkaffe

I samband med gudstjänsten börjar vi med ett enklare kyrkfika. Det är ett enkelt upplägg med kaffe, te och saft med en ”fabriksbakad” (inslagen) kaka. Önskar du något annat (som specialkost, nyttigare, etc.) får du gärna ta med dig det istället.

Torsd. den 8 okt. kl. 18:30 – 20:00

Samtalskväll om kvinnligt ledarskap

Mikael Tellbe från ALT
(Akademi för Ledarskap Teologi)

Ny i stan ??

Vi ses efter gudstjänsten den 11 okt

Inspelningar från Korskyrkans gudstjänster

Bön

Fredagar kl. 11:30

Lunchbön i bönerummet

Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Team bön läser regelbundet av mailen och ber för allt som kommer in.

viber@korskyrkanvasteras.se

Medarbetare