Söndagsskolan är barnens gudstjänst i Korskyrkan för dig som är 3 år och uppåt
Söndagsskolan är barnens gudstjänst i Korskyrkan för dig som är 3 år och uppåt.

Varje söndag träffas vi när det är gudstjänst i Korskyrkan (undantag förvissa tillfällen då vi firar hela gudstjänsten tillsammans i kyrkan).

Vi börjar tillsammans i kyrkan kl 11. Vi sjunger och ber tillsammans och ibland kanske något mer innan vi går till:

Gruppsamlingar i tre åldersgrupper: från 3 år tills man börjar i förskoleklass, förskoleklass till trean samt fyran och uppåt.

På gruppsamlingarna läser vi eller lyssnar på berättelser från Bibeln och gör olika aktiviteter tillsammans. Ibland har vi verkstad på programmet och då samlas vi i olika intressegrupper istället oavsett ålder. Ett par gånger under terminen är den äldsta gruppen aktiv i gudstjänsten istället för sin gruppsamling.

Har du frågor eller vill vara med som ledare?
Tala med Jonas Jacobson eller någon annan söndagsskolledare.