Gudstjänster i Korskyrkan på söndagar kl. 11:00

2:a Advent

Sönd. den 5 dec.

Predikan: Sune Nordin

Nattvard

3:e Advent

Sönd. den 12 dec.

Tillsammansgudstjänst med Julfest

Nellimei Newman och Melissa Bahrami

Korskyrkan på YouTube

Gåva till KORSKYRKAN

Bön

Fredagar kl. 11:30

Lunchbön i bönerummet

Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Team bön läser regelbundet av mailen och ber för allt som kommer in.

viber@korskyrkanvasteras.se

Vinterns och vårens gudstjänster

Bibelläsningsplan 2021-22 Advent-Pingst

Den börjar i 1:a advent-veckan och sträcker sig fram till Pingst.

Söndagarnas predikningar kommer att knyta an till texterna.

Kontakt med Korskyrkan

Barn och Ungdom

Söndagsskola

I samband med gudstjänst på söndagar

Café Kids

torsdagar kl. 18:00 – 19:30

Fredagsklubben

fredagar jämna veckor kl. 19:00

Online

fredagar kl. 19:00

Barnkören Gloria

Lördagar udda veckor

kl 10:30 – 11:30

Unga vuxna

söndagar jämna veckor kl. 13:00 – 14:00

Nyårskonferens

Unite 2022

Melissa samordnar och svarar på frågor

RPG

RPG’s samlingar 

i Ansgarskyrkan

LP vännernas kamratförening

onsdagar t.o.m. 22 dec.

kl 18:00

 

Ge för Livet

Lediga platser