Möten i Korskyrkan

Sönd. den 11 juni kl. 11:00

på Tidö-Lindö

Sommarfest med dop

OBS! Ta med egen fika-korg och något att sitta på! OBS!

Adressen är Västerängsvägen 16

Men parkera vid badplatsen!

Finns gångstig därifrån. Ca 300 m

( I händelse av regn och kyla träffas vi i Korskyrkan. Information om det här på hemsidan)

Sönd. den 18 juni kl. 11:00

Gudstjänst

Predikan: Magnus Lindeman

Bön och lovsång

Torsdagar, jämna veckor kl. 18:30

Kvällsbön i bönerummet


Torsdagar, udda veckor kl. 18:30

Alpha´s bönekurs


Fredagar kl. 11:30

Lunchbön i bönerummet


Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Gåva till KORSKYRKAN

Övriga samlingar

Onsdagar kl 14:00

RPG’s samlingar 

i Ansgarskyrkan

Onsdagar kl 18:00

(t.o.m. 21 juni,

start igen efter sommaruppehåll

prel. den 2 aug.)

Gemenskap,

sång, bön & fika i Korskyrkan.
Välkommen!

EFK

Barn och Ungdom

Vill du arbeta som pastor bland våra unga?

Vi söker en ungdomspastor till Korskyrkan i Västerås som vill arbeta 50–100%.

Lediga tjänster

CHILI/XL lägerSommarchiliXL 2023.png

Anmäl dig här

Söndagsskolan!

SOMMARLOV!

Café Kids

för lågstadieelever

Sommaruppehåll! Välkommen i höst!

Online

Sommaruppehåll! Välkommen i höst!

Fredagsklubben

för mellanstadieungdomar

Sommaruppehåll! Välkommen i höst!

Korskyrkan på YouTube

I höst

Lörd. den 26 aug. kl. 11-14

SKALLBERGSDAGEN

Korskyrkan, Mimer och Västerås kommun arrangerar tillsammans

(Mer information efter semestern)

Fred. – Sönd. den 1 – 3 sept.

KORSKYRKANS

församlingshelg på

HJÄLMARGÅRDEN

Mer information och möjlighet till anmälan kommer senare här på hemsidan