MÖTESPLATSER Unga Vuxna
Samtal om livet

Välkommen du som är ung vuxen, ca 19-30 år gammal!
Vi träffas i kyrkan udda veckor kl 19.
Kvällarna har ett blandat innehåll där vi oftast möts till gott umgänge, fika, samtal om livet och tillsammans fördjupas i den kristna tron. Vid några tillfällen kommer vi göra lite särskilda aktiviteter eller utflykter tillsammans för att lätt kunna komma med som ny, fördjupa de relationer som finns och bara har riktigt roligt ihop!
Vill du komma i kontakt med oss så hör gärna av dig till
Adam Sjöblom – adam@korskyrkanvasteras.se eller tel. 0707-291062.
Guds välsignelse!