Samtal om livet

Välkommen du som är ung vuxen, ca 19-30 år gammal!
Vi träffas i kyrkan jämna veckor söndagar kl 13-14.
Samlingarna har ett blandat innehåll där vi oftast möts till gott umgänge, fika, samtal om livet och tillsammans fördjupas i den kristna tron. Vi vill skapa nya relationer och djupa de relationer som finns och bara har riktigt roligt ihop!
Vill du komma i kontakt med oss så hör gärna av dig till
Guds välsignelse!