Vår tro
Utgångspunkten för att beskriva kristen tro är förstås Bibeln, men precis som idag fanns det redan i den tidiga Kyrkan ett behov av att med några få ord försöka beskriva vad man menar med kristen tro. Det var då den s.k. ”Trons Regel” kom till. Med några småputsningar är det vad vi idag kallar den Apostoliska Trosbekännelsen. Det är en bra sammanfattning av vad vi menar med kristen tro:

Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa

genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,

korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,  uppstod från de döda på tredje dagen,

steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida

och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,

syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

 

Som en del av Evangeliska Frikyrkan tror och bekänner vi:

  • att Gud är den ende Guden, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande, världens skapare och upprätthållare, frälsare och livgivare.
  • att Jesus Kristus är Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, levde, korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma från Faderns högra sida för att upprätta Guds rike i härlighet och döma levande och döda.
  • att Jesus Kristus är den fulla uppenbarelsen av Gud, den yttersta sanningen och den enda vägen till Gud Fadern.
  • att människan är skapad till Guds avbild men har vänt sig bort från Gud och, i sin kluvenhet mellan gott och ont och utlämnad åt sig själv, saknar den livgivande gemenskapen med Gud.
  • att människans räddning och återupprättelse till hennes livs egentliga mening och bestämmelse har sin grund endast i Jesu försoning, erbjuds människan av nåd genom Guds initiativ, möjliggörs av Andens verk och mottas och tillägnas genom tron, som är både tillit och relation, gåva och kamp.
  • att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer.

Vi förutsätter att en medlem i Korskyrkan bejakar den beskrivning av Gud Fader, Jesus Kristus, Den Helige Ande, Kyrkan, synd, förlåtelse, frälsning, uppståndelse och det eviga livet som finns i Bibeln.