Vår historia
Baptistförsamlingen Filadelfia är det officiella namnet på församlingen i Korskyrkan.

Lördagen den 3:e augusti 1935 bildades filadelfiaförsamlingen i Västerås. Det var en liten skara på 20 personer som började träffas på övervåningen i IOGT-NTO-huset på Västgötegatan 5 (nuvarande polishuset). Församlingen kallade Linné Eriksson till tjänsten som pastor. Linné, som just då studerade vid Örebro Missionsskola, tackade efter noga övervägande ja till förfrågan och hoppade av sina studier. Han höll sin inträdespredikan söndagen den 15:e september samma år. Han fortsatte som pastor och föreståndare till 1938. Församlingen höll till i samma lokal ända till polishuset skulle byggas i mitten av 60-talet. När byggnaden revs var församlingen tvungen att leta efter en ny lokal. Man hyrde då in sig i olika lokaler som t.ex. Kyrkbacksgården som drivs av Svenska Kyrkan. Men det var svårt att hitta någon permanent lokal tills man slutligen efter något års sökande kunde köpa tomten på Skallberget. Invigningen skedde med Erik Svensson som pastor på sensommaren 1967 och byggnaden fick då namnet Korskyrkan. Församlingen hade då ca. 130 medlemmar. Byggnaden byggdes ut –94 med mer utrymme för expeditioner och större utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet.

Vi är idag ca 350 medlemmar. Förutom omfattande arbete här hemma, så är vi engagerade i mission i andra länder genom att vi understöder missionärer. U-hjälpinsatser sker kontinuerligt genom Bröd-till-bröder. Församlingen är huvudman för förskolan Pärlan. Gudstjänster och övriga sammankomster är offentliga, vilket innebär att alla är välkomna att delta.