Korskyrkan Västerås
Korskyrkan är en gemenskap av människor i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Vi förenas av vår tro på Jesus Kristus. Vår önskan är att på olika sätt hjälpa varandra och andra till livet med Jesus. Vår verksamhet är ganska omfattande. Vi försöker göra skillnad både lokalt och globalt. Vårt missionsuppdrag förenar oss med andra församlingar inom Evangeliska frikyrkan (EFK).

Korskyrkan är öppen för alla, varmt välkommen att fira gudstjänst med oss på söndagar!