Hjälpa varandra och andra till livet med Jesus
Som medlemmar i Korskyrkan vill vi hjälpa varandra och andra till livet med Jesus. Några av kännetecknen på livet med Jesus återfinns i Apg 2:41-47 och är:

Gudstjänst och bibelundervisning. Gudstjänsten har en mycket central plats i Korskyrkan. Vi möts varje söndag för att lovsjunga, be och lyssna till Guds ord. Vi tror att gudstjänstfirande och bibelundervisning är några av de främsta vägarna till att växa och utvecklas som kristna. (Matt 18:20)

Gemenskap och hemgrupper. Som kristna är vi en del av en större gemenskap. Jesus uppmanar oss att finnas till för varandra och bära varandras bördor. Därför tror vi att alla kristna behöver vara med i en livsnära hemgrupp där vi kan uppmuntra och stötta varandra. Vi vill att Korskyrkan ska vara en kärleksfull gemenskap. (Dubbla Kärleksbudet: Mark 12:29-31, Gyllene Regeln: Matt 7:12)

Bön och andlig fördjupning. Vi vill leva i bön och vår önskan är att vår kyrka ska vara ett bönens hus. Därför vill vi på många olika sätt uppmuntra varandra och skapa möjligheter till såväl enskild som gemensam bön. Vår önskan är att Guds kraft till frälsning, upprättelse och helande ska bli påtaglig i vår gemenskap. Vi tror att under och tecken fortfarande sker i Jesu namn. (Luk 19:45-46, Herrens Bön: Matt 6:9-13, Andens Frukter: Gal 5:22-26)

Förvaltarskap. Vi tror att det bästa sättet att förvalta sitt liv är att överlåta det vi har i Guds händer. Därför talar vi om ett gåvobaserat tjänande där var och en med glädje bidrar efter sin förmåga. Församlingen är en gåva till varje medlem, liksom varje medlem med sina gåvor och sin kallelse är en gåva till församlingen. Vi uppmuntrar alla att söka efter de uppgifter som stämmer med personliga förmågor och med de nådegåvor som Anden ger till var och en som tror. (1 Kor 12:7, 14:26)

Att ge en tiondel av sin inkomst är en god andlig övning och en tradition som följt Guds folk. Tiondegivande påminner oss om att allt tillhör Gud och motiverar oss till att ge generöst och frikostigt. (3 Mos 27:30, Matt 6:19-21, Jak 2:15-17)

Uppdraget. Vi tror att församlingens viktigaste uppgift är att hjälpa dem som ännu inte känner Jesus till en personlig relation med honom. Vi finns till för världens frälsning och vi tror att vi är kallade att vara involverade i Guds mission. Vi ber och verkar för att Guds vilja ska ske. Vi vill vara till välsignelse där vi bor och för de människor som vi möter. (Guds Rustning Ef 6:10-18, Missionsbefallningen Matt 28:18-20)

Utmaningen. Kristet liv handlar om att leva med en viljeinriktning att förverkliga det liv Gud kallat oss till. Tillsammans vill vi hjälpa varandra att gå den väg Jesus leder oss att gå. Vi vill formas av Bibeln – inklusive dess syn på pengar, sex och makt (t.ex. 1  Tim 6:9-10, Matt 19:4-9 och Matt 20:25-27). Att ibland misslyckas i förhållande till det som vi vill är mänskligt. Ingen av oss är perfekt eller färdig, vi är syndare i behov av Guds nåd. När vi misslyckas går vägen vidare genom bekännelse och förlåtelse.