Därför finns Korskyrkan i världen
Att vara kristen innebär att bekänna Jesus som Herre och följa Jesu exempel. Jesus ser hela människans behov, möter de mest utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem han är. Det är också vårt uppdrag som kyrka/församling.

Ordet MISSION kommer från latinets missio som betyder att vara sänd. Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller HELA världen och alla människor.

Korskyrkan är aktiv i mission i ett flertal länder i Asien, Centralafrikanska republiken, Estland och i Mellanöstern. I vissa fall ger vi ekonomiskt stöd till teologiska utbildningar och utvecklingsprojekt och i andra fall stöder vi enskilda personer och familjer som för en längre eller kortare period känt sig kallade att arbeta för att människor i utvecklingsländer ska få ett bättre liv samt höra evangeliet om Jesus Kristus.

Evangeliska frikyrkan är det samfund vi samarbetar med och vår gemensamma vision är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.


StepOut
Längtar du efter att få möta människor utanför Sverige och dela evangeliet med dem? Vi kan tipsa om StepOut som drivs av Evangeliska Frikyrkan samt Alliansmissionen. Det är ett praktikantprogram för unga som vill komma ut i världen och få erfarenhet av internationellt arbete och upptäcka vad mission kan handla om.

www.stepout.nu

 

Ge för livet
Vill du vara med och ge stöd till sociala projekt och hjälpinsatser i olika delar av världen så läs vidare om Ge för livet

www.geforlivet.se

www.efk.se

Missionsrådet Korskyrkan Skallberget
Missionsrådet samordnar Korskyrkans internationella arbete. Rådets uppgifter är:

  • Att uppmärksamma församlingens missionärer, skapa engagemang till förbön
    och underhåll, till deras arbete i det land där de verkar.
  • Att vara kontaktpersoner med församlingens missionärer, hålla sig ajour med vad som händer våra missionärer och förmedla hälsningar genom brev och e-postmeddelanden.
  • Att väva in missionsarbete i Korskyrkans verksamhet med olika inslag. T. ex. med att ordna missionshelger och på andra sätt inspirera för missionsuppdraget.

Vill du veta mer om vilka missionärer och projekt vi stöder, kontakta
info@korskyrkanvasteras.se.

 

Mera från missionsrådet (inloggning)