MÖTESPLATSER Gudstjänster
Gudstjänster i Korskyrkan
Varje söndag firar vi gudstjänst. Gudstjänsten är navet i vår gemenskap. Bön och lovsång är centrala inslag i vår gudstjänst, likaså Bibelläsning och predikan. Oftast predikar någon av församlingens pastorer, men ibland är det någon inbjuden talare.

I varje gudstjänst vill vi ge utrymme och skapa förutsättningar för det personliga mötet mellan Gud och oss människor. Vi firar regelbundet nattvard och i varje gudstjänst ges det möjlighet till personlig bön, vid vår förbönsplats finns möjlighet att tända ljus, skriva ner en bön eller få personlig förbön för ett konkret behov.

Slide MÖTESPLATSER LP-vännerna
OM OSS Korskyrkan
MÖTESPLATSER Hemgrupper
DETTA HÄNDER