Gudstjänster i Korskyrkan
Varje söndag firar vi gudstjänst. Gudstjänsten är navet i vår gemenskap. Bön och lovsång är centrala inslag i vår gudstjänst, likaså Bibelläsning och predikan. Oftast predikar någon av församlingens pastorer, men ibland är det någon inbjuden talare.

I varje gudstjänst vill vi ge utrymme och skapa förutsättningar för det personliga mötet mellan Gud och oss människor. Vi firar regelbundet nattvard och i varje gudstjänst ges det möjlighet till personlig bön, vid vår förbönsplats finns möjlighet att tända ljus, skriva ner en bön eller få personlig förbön för ett konkret behov.