Torsd. den 17 okt. kl. 18:00-20:00

Fredrik Lignell

Bottenkänning

Föreläsning inkl. fika. Fri entre!

Sönd. den 20 okt. kl. 11:00

Gudstjänst

Predikan: David Lööw

Fred. den 25 okt. kl. 19:00

Bön och lovsångskväll

med fokus på Mission och Smaka Missions resan

Sönd. den 27 okt. kl. 11:00

Gudstjänst

Predikan: Lars-Åke Nyberg

OBS! Övergång till normaltid!

(Sov en timme extra denna morgon)

Lönd. den 19 okt. Ryttargårdskyrkan, Linköping

Missionsdag

Bön och nattvardssamlingar

Lunchbön

Varje fredag kl. 11:30 i bönerummet.

Bönesamling med Team Bön

Tisdagar, jämna veckor kl. 18:30

Nattvardskväll med tidebön

18 sep, 16 okt, 20 nov, 18 dec. kl. 19:00 i bönerummet.

Välkommen med på samlingar då vi, mitt i vardagen, vänder vår blick och våra liv till Gud!

Församlingsbibelskola:

Ämne: ”Daniel och hans bok”

Fredagar kl. 19:00 – 20:30

6 sept., 11 okt., 8 nov.

Mera information här.

Kyrkoavgift – ett smidigt sätt att ge

https://www.efk.se/kyrkoavgift

Anmälan före 1 nov.

Vi söker en pastor/föreståndare 100%

Annons

Hjälmargården

Lörd. 26 okt. kl. 9:00

Höststäddag

 

Lörd. 16 nov. kl. 17:00

Italiensk afton

 

30 nov. – 15 dec.

Julbord

Dela: