mars 2019

måntisonstorfrelörsön
1
2
 • 14.30 Persisk gudstjänst
3
 • 10.30 Bön inför gudstjänsten
 • 11.00 Gudstjänst, Björn Strömvall
 • 13.30 Karensk gudstjänst
 • 17.00 Arabisk gudstjänst
4
 • 18.00 LP-gitarristerna
5
 • 18.00 Persiska bibelstudier
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
6
 • 14:00 RPG
 • 16.30 Konfa
 • 18.00 LP-Vännerna
 • 19.00 Unga vuxna
7
 • 18.00 Café Kids
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
8
 • 19.00 Online
9
 • 14.30 Persisk gudstjänst
10
 • 10.30 Bön inför gudstjänsten
 • 11.00 Gudstjänst
 • 13.30 Karensk gudstjänst
 • 17.00 Arabisk gudstjänst
11
 • 18.00 LP-gitarristerna
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
12
 • 18.00 Persiska bibelstudier
 • 18.30 Förbönsteam
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
13
 • 16.30 Konfa
 • 18.00 LP-Vännerna
 • 19.00 Unga vuxna
14
 • 18.00 Café Kids
 • 18.00 Det goda samtalet
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
15
 • 19.00 Fredagsklubben
 • 19.00 Online
16
 • 14.30 Persisk gudstjänst
17
 • 10.30 Bön inför gudstjänsten
 • 11.00 Gudstjänst
 • 13.30 Karensk gudstjänst
 • 17.00 Arabisk gudstjänst
18
 • 18.00 LP-gitarristerna
19
 • Gudstjänst Zethelius, enhet C
 • 18.00 Persiska bibelstudier
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
20
 • 16.30 Konfa
 • 18.00 LP-Vännerna
 • 18.30 Ledarsamling
 • 19.00 Unga vuxna
21
 • 18.00 Café Kids
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
22
 • 11:30 Lunchbön
 • 19.00 Online
23
 • Träff för Karener.
 • 14.30 Persisk gudstjänst
24
 • 10.30 Bön inför gudstjänsten
 • 11.00 Gudstjänst
 • Pärlans Årsmöte
 • 13.30 Karensk gudstjänst
 • 17.00 Arabisk gudstjänst
25
 • 18.00 LP-gitarristerna
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
26
 • 18.00 Persiska bibelstudier
 • 18.30 Förbönsteam
 • 19.00 K-Ung
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
27
 • 16.30 Konfa
 • 18.00 LP-Vännerna
 • 19.00 Konfa-ledarträff
28
 • 18.00 Café Kids
 • 18.00 Bibelstudiekväll - Matteusevangeliet
 • 19.00 Hemgrupp - ungdomar
29
 • 19.00 Fredagsklubben
 • 19.00 Online
 • 19:00 Bön och lovsångskväll
30
 • 14.30 Persisk gudstjänst
31
 • 10.30 Bön inför gudstjänsten
 • 11.00 Gudstjänst, Sara Sjöblom
 • Församlingsmöte efter gt
 • 13.30 Karensk gudstjänst
 • 17.00 Arabisk gudstjänst
Dela: