Påsk i Korskyrkan (via webben)

Skärtorsdag 

Getsemanekväll med nattvard,  Gudrun Dalid, musik av Ensembeln

Långfredag 

Gudstjänst med predikan av Lars-Åke Nyberg, sång och musik Jonas W, Kristin F, Mattias G. och Ensembeln

Påskdagen

Gudstjänst med predikan av Gudrun Dalid, musik Mattias och Stella Gustin 

Korskyrkan på Youtube
Bön

Fredagar 11:30-12:15

Lunchbön via webben

zoom-länk här

Söndagar 12:15-13:00

Förbön via telefon:

Ring 073-817 94 29

Maila dina förbönsämnen till Korskyrkan!

Team bön läser regelbundet av mailen och ber för allt som kommer in.

viber@korskyrkanvasteras.se

Kommande möten

Söndag den 11 april kl. 17:00

Församlingsmöte

Lördag den 24 april kl. 9:00

Utestäddag vid kyrkan

Barn och Ungdom

Konfa samlas i Korskyrkan

onsdagar kl. 17:00

OnLine träffas i Korskyrkan

fredagar kl. 19:00 – 20:30

Fredagsklubben träffas

fredagar kl. 19:00 jämna veckor

Café Kids träffas utanför Korskyrkan

torsdagar kl. 18:00

(uteaktiviteter)

Hjälmargården

Fred. – Lörd.  den 9-10 apr.

Vårstädning