Riksförbundet PensionärsGemenskap
Vi planerar att var tredje vecka ha en samling med olika inslag, t.ex. lätt gymnastik, sång, musik, bildvisning, reseskildring, bibelundervisning mm. På våren har vi en liten utfärd. Vi planerar också att ha ämnen som berör hälsa, miljö och missbrukarvård. Det är c:a 30 – 35 deltagare/gång. Vi engagerar ofta förmågor ur våra egna led till dessa samlingar, men ibland medverkar personer och specialister från andra platser. Vi har även en liten omsorgsgrupp som besöker gamla medlemmar.

Vi vill nå pensionärer och daglediga på Skallberget som kan delta i vår gemenskap. Vi ordnar också skjuts för medlemmar som har svårt att ta sig till våra samlingar. Vi har naturligtvis även gemenskap och omsorg om varandra varje gång runt kaffeborden.

Under sommaren har alla RPG-föreningar gemensamma samlingar på Björnön varje vecka. Dessutom har RPG-föreningarna en gemensam samling på hösten och ett årsmöte på våren.

Du kan läsa mer om RPG-riks här.